Změkčovače vody se po ukončení životnosti oživují speciální regenerační solí

Změkčovací filtr je naplněn speciální umělou pryskyřicí, která se chová jako iontoměnič. Pryskyřice se nazývá katex, odtud také pramení název těchto filtrů – katexové. Přes filtrační zařízení prochází tvrdá voda, která se zbavuje přebytečných iontů na principu jejich výměny. Sodík z náplně filtru se průchodem vody vytěsňuje vápníkem a hořčíkem, a tyto prvky jsou právě příčinou velmi tvrdé vody. Z filtračního bloku pak již uniká voda změkčená.

bazén v domě

Iontová výměna je obousměrná

Náplň filtru po určité době sníží svou účinnost na minimum a tehdy nastává vhodná chvíle pro její regeneraci. Ta se provádí speciální regenerační solí v tabletách. Dochází k opačnému procesu iontové výměny, tehdy naopak ionty sodíku vytěsní hořčíkové a vápníkové ionty, které ulpěly na povrchu katexu. Výhodou tohoto zpětného regeneračního procesu je opětovné zařazení změkčovače vody do další činné fáze.

Náplně pro regeneraci katexového změkčovače vody se vyrábí buď v tabletách, nebo jde o krystalický sypký materiál. Na trhu se většinou objevují v baleních po 25 kg u obou typů náplní.
V zásadě platí jedno nepsané pravidlo dodržovat předepsaná doporučení výrobce, a ten přímo zakazuje pro účely regeneračního procesu používat běžnou kuchyňskou sůl jodizovanou, nebo fluorizovanou. Tento krok totiž způsobí nevratné poškození katexové náplně.

plavání

Změkčovače vody jsou známy již desítky let a dodnes v podstatě pracují na shodném principu výměny iontů. Zpětný proces obnovy kapacity vnitřní náplně z nich činí výrobky s dlouhou životností, pouze je třeba dodržovat pravidla stanovená výrobcem. Na trhu se objevují desítky různých značek zařízení i solných náplní, změkčování vody je výhodné nejen pro domácí bazény, ale i pro myčky nádobí, pračky, a domácí úpravny pitné vody.
Co se týče solné náplně, výrobci kvalitních tablet zaručují čistotu média více než 99,9 procent, materiál je zbaven kovů a tím pádem nezanáší katexové patrony. Tablety lze používat i v myčkách, zpravidla mívají rozměry průměr 2,5 cm a výšku 1,5 cm.