Základní pojmy finančnictví, které by každý měl znát.

Cenné papíry – význam tohoto slovního spojení je snadno odhadnutelný z něho samotného. Jak už tedy slova napovídají, označuje určitý druh listiny, která jejímu vlastníkovi přiděluje určitý obnos peněz či hmotných statků

Akcie – akcie představují konkrétní formu cenného papíru. Jedná se o ztvrzení, že majitel je vlastníkem podílu majetku akciové společnosti. Jsou s nimi spojena i určité pravomoci v rámci společnosti.
kalkulačka u tužky.jpg

Akciová společnost – jedná se o společnost, jejíž kapitál představují akcie

Společnost s ručením omezeným – Společnost s ručením omezeným označuje druh podnikání, založený opět na kapitálu. Pro založená takové firmy stačí minimální počáteční kapitál a může tak učinit jak jednotlivec, tak i skupina.

Burza – burza představuje myšlený trh, umožňuje nakupování a prodávání hmotných statků i například akcií. Jedná se o jeden z nejmocnějších nástrojů ekonomiky. S burzou pracují investoři, kteří chtějí nakupovat, a tak zvaní emitenti, kteří hrají roli prodavačů.

Měnový kurz – je zásadním údajem pro mezinárodního obchodu. Díky němu můžete vyjádřit stav ekonomiky jednotlivých států či dokonce celých měnových unií. Jeho princip je v zásadě jednoduchý, jedná se o vyjádření jedné měny pomocí měny jiné.
stůl zaměstnance.jpg

Fiskální politika – fiskální politika u nás probíhá prostřednictvím vlády a také České národní banky, jedná se o nástroj umělého ovlivňování ekonomické situace.

Daně – daní je hned několik druhů, jsou daně z příjmu, nemovitosti, z přidané hodnoty. Jedná se o určité procento z celkové částky, které je nutné odvádět státu.

Clo – název je podobný slovu celnice, s nímž má také spojený význam. Můžeme říci, že se jedná o určitou formu daně, kterou vybírá stát v případě, že dochází k přepravě zboží přes jeho hranice.

Bonita – bonita představu úvěruschopnost, mohli bychom jí označit za převrácený pojem k riziku spojenému s úvěrem. Udává tedy, na kolik je bezpečné udělit fyzické či právnické osobě úvěr. Jednoduše závisí na tom, zda je subjekt schopný správně hospodařit, jestli je výdělečný, zda nemá již jiné úvěry a jaká je jeho finanční historie.