Zpracování dřeva na výrobu papíru

Výroba papíru v současné době sestává ze tří základních fází. První je tzv. předpříprava, což je zpracování dřevité hmoty a buničiny do tzv. vlákniny (celulózy). Následuje tvorba papíroviny, ze které se teprve tvoří samotný papír v různých tloušťkách a kvalitě.
zmuchlaný papír

Přípravná fáze výroby papíru – zpracování celulózy

Počáteční fází výroby papíru je příprava celulózy, která se získává ze třech základních zdrojů. Buď jsou to jednoleté rostliny, např. juta, bavlna, nebo konopí, anebo se k tomu používá směs listnatých či jehličnatých dřevin. Papírny dnes zpracovávají především dřevo ze stromů jehličnatých, tedy borové a smrkové dřevo. Z toho důvodu se také v minulosti stavěly papírny přímo v lokalitách jehličnatých lesů (např. na Šumavě nebo v Krkonoších).
Třetím zdrojem k přípravě vlákniny – celulózy je starý papír ze sběrny, vhodnější je ovšem papírový odpad přímo z výroby, tedy různé odřezky, které nejsou potištěné a dále průmyslově zpracované. Sběr starého papíru však svůj význam má, stovky tun ročně se tak mohou zužitkovat na některé jeho specifické druhy pro obalový materiál, toaletní papír apod.
Dřevitá vláknina se připravuje buď chemickou cestou, mechanickým obrušováním, anebo kombinací obou způsobů. Nařezané klády stromů putují na pásu směrem k brusnému nástroji (kameni), který je postupně obrušuje na jemné částečky vlákniny, a ta se v některých případech navíc vystavuje působení chemikálií. Příprava celulózy je pak rychlejší a jednodušší. Používá se k tomu směs dvacetiprocentního roztoku siřičitanu sodného a pětiprocentního uhličitanu sodného. Takto se vyrábí především tzv. polobuničina z listnatých stromů.
Čistě chemický způsob spočívá v probublávání dřevitých štěpků v chemické lázni buď v roztoku siřičitanu vápenatého a kyseliny siřičité, nebo v lázni s roztokem louhu (hydroxidu) sodného a sulfidu sodného.
srdce z provázku
Zatímco čistě mechanické obrušování vlákniny slouží pro výrobu papírového kartonu, balicího papíru a lepenky, chemický a kombinovaný způsob se již používá pro výrobu kvalitního např. kancelářského papíru. Celulóza z recyklovaného papíru (staré noviny apod.) je sice zbavena barev a nečistot, ale nikdy není čistě bílá, proto se dá recyklovaný papír využít jen pro výrobu balicích materiálů, nebo novinového papíru. Až si ráno budete číst noviny, vzpomeňte si třeba na jihočeskou papírnu u Českého Krumlova, odkud zpracovaný recyklát může pocházet.